Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Đăng ngày: 09/01/2015
TRƯỞNG PHÒNG: BÀ TRẦN THỊ MINH SỬ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: BÀ VI THỊ ANH THÙY
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: BÀ TRẦN THỊ HẠNH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG GIÁP HỒNG HIỆU


Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ