Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non
Đăng ngày: 11/11/2013

I. TÊN THỦ TỤC: Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Thông tư số 10/2004/TT- BNV ngày 19/02/2004.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo giờ hành chính, tất cả các ngày làm việc.

Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo kết hợp với phòng Nội vụ căn cứ hồ sơ đã nộp lập danh sách những người dự tuyển và tham mưu UBND cấp huyện quyết định hình thức tuyển dụng (thi tuyển hoặc xét tuyển).

Bước 4: Tổ chức tuyển dụng.

+ Đối với trường hợp thi tuyển, hội đồng thi tuyển thông báo tới cá nhân có nhu cầu xin tuyển dụng.

+ Đối với trường hợp xét tuyển, hội đồng xét tuyển thông báo tới cá nhân có nhu cầu xin tuyển dụng

+ Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả tuyển dụng.

Bước 5: Sau khi có kết quả tuyển dụng phòng Giáo dục và Đào tạo kết hợp với phòng Nội vụ lập danh sách những người trúng tuyển và gửi đến UBND cấp huyện xem xét và ra quyết định.

Bước 6: Trao quyết định tuyển dụng cho cá nhân đã trúng tuyển, thông qua thi tuyển và xét tuyển tại phòng Giáo dục và Đào tạo.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Có đủ bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Khi trúng tuyển thì phải xuất trình bản chính để kiểm tra;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

+  Đơn xin dự tuyển viết tay

2) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 45 ngày kể từ khi tổ chức tuyển dụng

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân  

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT cấp huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

2. Thông tư số 10/2004/TT - BNV ngày 19/2/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ  về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

3. Quyết định số 04/2008/QĐ - UBND ngày 15/04/2008 của UBND tỉnh Yên Bái về ban hành thành lập quản lý công tác tổ chức cán bộ

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

Bài viết liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ