Cấp lại bản chính giấy khai sinh

Cấp lại bản chính giấy khai sinh
Đăng ngày: 07/11/2013

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp lại bản chính giấy khai sinh

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người có yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh (gọi tắt là người có yêu cầu) tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật về đăng ký quản lý hộ tịch.

Bước 2: Người yêu cầu trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tư pháp cấp huyện để đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh.

+ Khi đến đề nghị phải xuất trình:

- Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh để xác định về cá nhân người đó.

  - Sổ hộ khẩu gia đình, sổ đăng ký tạm trú để xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định.

   Người có yêu cầu có thể ủy quyền cho người khác làm thay.     Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

  Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

Người có yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ trên phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

   Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, xem xét hồ sơ của người có yêu cầu:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người có yêu cầu ghi vào tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh và trình UBND ký cấp lại bản chính Giấy khai sinh

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người có yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp lại theo quy định của pháp luật thì cán bộ tiếp nhận từ chối việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh và giải thích rõ lý do.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).

 Bước 3: Nhận kết quả bản chính Giấy khai sinh (cấp lại) trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tư pháp cấp huyện:

- Người nhận kết quả bản chính Giấy khai sinh (cấp lại) phải nộp lại giấy hẹn và nộp lệ phí theo quy định. Cán bộ tiếp nhận trả bản chính giấy khai sinh (cấp lại), thu lệ phí theo quy định (thanh toán trả chứng từ cho đối tượng bằng biên lai thu tiền phí, lệ phí do ngành Thuế phát hành).

+ Thời gian trả kết quả: Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và được UBND cấp huyện ký vào bản chính giấy khai sinh (cấp lại).

III. CÁCH THỰC HIỆN:

+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

+ Qua hệ thống bưu chính

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh  ( theo mẫu quy định)

+ Bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Ngay trong ngày, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Bản chính giấy khai sinh (cấp lại)

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: 10.000 đ/trường hợp.

X. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ tịch;

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18/12/2009 về việc phê duyệt Đề án “ cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”;

+ Quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí.

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC:

+ Người xin cấp lại bản chính giấy khai sinh phải là người đã đăng ký khai sinh trên địa hạt thuộc cấp huyện.

+ Bản chính giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung.

+ UBND cấp huyện còn lưu trữ được sổ đăng ký khai sinh đã cấp trước đây hoặc bản photo sổ đăng ký khai sinh có xác nhận của UBND xã phường trên địa bàn cấp huyện.          

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

 Tờ khai cấp lại bản chính GKS - Mẫu TP/HT-2012- TKCLBCGKS ( Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012)

Bài viết liên quan
Hiển thị kết quả trong 1-10 (of 17)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ