Chi bộ phòng

Chi bộ phòng
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤCĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC
Đăng ngày: 29/01/2015
Thực hiện Kế hoạch số 219-KH/ĐU, ngày 20/9/2014 của Đảng ủy Chính quền về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Ngày 08/01/2015, chi bộ Phòng GD&ĐT đã tổ chức thành công Đại hội, với không khí nghiêm túc và trang trọng. Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu Ban Chi ủy mới.
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ