PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỤC NGẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GDMN NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỤC NGẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GDMN NĂM HỌC 2018-2019
Đăng ngày: 21/09/2018
Thực hiện công văn số 868/SGDĐT-GDMN ngày 10/9/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2018-2019, nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ GDMN năm học 2018-2019 ngày 14/9/2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDMN năm học 2018-2019, tham gia dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Minh Sử - HUV-Trưởng Phòng GD&ĐT, các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT và 93 đồng chí CBQL các trường MN trong huyện
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỤC NGẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GDMN NĂM HỌC 2018-2019

 

Quang cảnh tại Hội nghị

     Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thị Hạnh - PTP Phòng GD&ĐT trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh quy hoạch, rà soát, sắp xếp trường, lớp mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; Bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ giáo viên mầm non; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN…gắn với 9 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:
 
1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
2. Quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ.
3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.
4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi.
6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.
7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.
8. Đẩy mạnh công các xã hội hóa và hội nhập quốc tế.
9. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non.

2-(2).jpg

 

Đồng chí Trần Thị Hạnh – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT triển khai dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2018-2019

Qua nghe bản dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2018-2019 do đồng chí Trần Thị Hạnh triển khai Kế hoạch cơ bản 100% đại biểu tham gia Hội nghị hoàn toàn nhất trí với bản Kế hoạch mà Phòng GD&ĐT đã triển khai; đồng thời để thực hiện tốt và có hiệu quả các nhiệm vụ của năm học mới đã có 09 đại biểu có ý kiến phát biểu tham luận nêu ra những khó khăn về cơ sở vật chất tại các trường (tiến độ xây dựng các phòng học chậm; công trình phụ trợ một số điểm trường nhất là điểm trường lẻ chưa đảm bảo;…); tình trạng quá tải vẫn còn sảy ra tại một số đơn vị; tỷ lệ giáo viên chưa đảm bảo mặt bằng chung của tỉnh (1,8 giáo viên/lớp);…trước những khó khăn đó các đơn vị cũng đã đưa ra một số giải pháp như: tăng cường công tác giám sát, đôn đốc nhà thầu trong việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; tổ chức dồn điểm trường, vận động học sinh tại các điểm trường đông sang các điểm trường có ít học sinh;…

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thị Minh Sử - HUV - Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu ý kiến chỉ đạo và định hướng đối với một số nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDMN như: Khi xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học các đơn vị cần bám sát vào kế hoạch của Phòng GD&ĐT, kế hoạch phải phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và có các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Giải pháp đối với việc bố trí đội ngũ giáo viên Phòng GD&ĐT sẽ làm tốt công tác tham mưu với UBND huyện bố trí đủ tỷ lệ 1,8 giáo viên/lớp, để đảm bảo tỷ lệ mặt bằng chung toàn huyện và của tỉnh; đồng chí cũng nhấn mạnh các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để trẻ phát triển một cách tốt nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ…chú ý đến công tác vệ sinh ATTP (hợp đồng thực phẩm với các đơn vị, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận ATTP; tổ chức việc khám sức khỏe cho các cô nuôi đảm bảo theo quy định;…); thực hiện nghiêm túc các khoản thu (xây dựng kế hoạch thu và thực hiện các khoản thu bám sát vào các văn bản hướng dẫn; thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình; không thực hiện thu các khoản không được Phòng GD&ĐT phê duyệt); cơ sở vật chất không đảm bảo (nhất là các khu lẻ) các đơn vị tích cực làm tốt công tác tham mưu với UBND các xã, thị trấn để đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, đặc biệt chú ý đến công trình vệ sinh; các đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác phối hợp với gia đình và các ban ngành đoàn thể trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
3-(2).jpg

 

Đồng chí Trần Thị  Minh Sử - HUV-Trưởng Phòng GD&Đ
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

 

     Đồng chí Trần Thị Hạnh đã kết luận Hội nghị và 100% đại biểu tham gia Hội nghị nhất trí với các nhiệm vụ cũng như các giải pháp đã đề ra trong dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2018-2019
                            
                                                                       Phòng Giáo dục và Đào tạo Lục Ngạn.

 

 

 
 
Lãnh Thị Hà
Các tin liên quan
Thông báo
Website thành viên
Trang liên kết
Kế hoạch công tác sở Nội vụ
Bộ Nội vụ